EEJANAIKA

2023-02-19(Sun) 17:00-23:00 Uncategorized

DJ:
KASEIJINKARAKITAHITO
CHIHIRO
TOKYO ELECTRIC VIBRAION
HACHA
KATAITOBA
YAMANOIYUZURU
OSHI
YOSHIMARUSHIN
TAKEOMI
JIKUUKYOGOMOYO
JOHN
MEGAFUNK
KAKEO

1st drink 1000yen