SPORT

2024-04-26(Fri) 19:00-23:00 HOUSETECHNO

2024 4.26 Fri 19:00-23:00

“SPORT”

Resident DJ:
Sou Nagai
Shunki Hasegawa
Tatsuhiko Suzuki

Guest DJ:
Kazuya Kishimoto
Yuki Shintani
asahi hirakata

VJ: Ryuichi Ono

1000yen w/1D