SPORT

2023-04-06(Thu) 19:00-01:00 HOUSETECHNO

2023 4.6 Thu 19:00-24:00

“SPORT”

Resident DJ:
Sou Nagai
Shunki Hasegawa
Kenta Watashima
Tatsuhiko Suzuki

Guest:
Ryuichi Ono
asahi hirakata

1st drink 1000yen