Tokyo Photographer’s Night

2024-05-17(Fri) 19:00-23:00 ALL GENRE

2024 5.17 Fri 19:00-23:00

“Tokyo Photographer’s Night”
Yonechan Birthday Bash!!!

DJ:
Yasumasa Yonehara🎂
Akira Kitajima
Chikashi Kasai
Sano☆Yutaka
Tajjiemax
Keiichi Nitta
Tongpain
P.M.Ken

1000yen w/1D