Tokyo Photographer’s Night

2023-06-09(Fri) 19:00-23:00 ALL GENRE

2023 6.9 Fri 19:00-23:00

“Tokyo Photographer’s Night”

DJ:
Kitajima Akira
Tajima Kazunali
Yonehara Yasumasa
P.M.Ken
SANO☆YUTAKA
Kasai Chikashi
Ishizaka Naoki
Nitta Keiichi
Tongpain
Takaki Yasuyuki

1st drink 1000yen